Γιώργος Θωμάκος : Αποφάσισα να καταθέσω στο λογαριασμό αντιμετώπισης του ιού το 50% των αποδοχών Δημάρχου δύο μηνών.

Καταθέτω επίσης την αισιοδοξία μου ότι με πειθαρχία, ψυχραιμία, κι υπομονή η Ελλάδα και η κοινωνία μας θα τα καταφέρουν. Επειδή πιστεύω, ότι οι πολίτες πρέπει να τα γνωρίζουν ΟΛΑ, γνωστοποιώ ότι οι μηνιαίες αποδοχές μου ως Δημάρχου είναι 2427 ευρώ και αποτελούν το μοναδικό έσοδο μου. Το επάγγελμα μου (δικηγόρος) είναι το μόνο από όλα που αποτελεί ασυμβίβαστο με τη θέση του Δημάρχου. Ελπίζω ότι οι σχετικές αποφάσεις αιρετών, θα παρακινήσουν εύρωστους συμπατριώτες μας να προβούν σε ουσιαστικές δωρεές για τούτη την Εθνική μάχη.