Για τη νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί παρέμβαση πρώτης προτεραιότητας, η υλοποίηση του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς.

Ο Γιώργος Πατούλης ως Δήμαρχος Αμαρουσίου, προώθησε συστηματικά τη διεκδίκηση και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου από την Περιφέρεια Αττικής, τα προηγούμενα χρόνια. Ανέδειξε την αδυναμία της προηγούμενης Διοίκησης της Περιφέρειας να το υλοποιήσει, που εξαιτίας της αδυναμίας αυτής η αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου είχε περάσει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών. Για το λόγο αυτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της,

• Υπέβαλε αίτημα (απ.820358/11-12-2019) στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) του ΥΠΥΜΕΔΙ, προκειμένου να της εκχωρηθεί η αρμοδιότητα ώστε να αναλάβει η ίδια την εκτέλεση του έργου.

• Προχώρησε, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, σε συνεννόηση με το Δήμο Αμαρουσίου, προκειμένου να λάβει από τις τεχνικές του υπηρεσίες τοπογραφικό διάγραμμα με τα υψόμετρα των καπακιών των φρεατίων λυμάτων, το οποίο θα παραδοθεί στην ΕΥΔΑΠ, για την υλοποίηση της μελέτης ενδεχόμενης μετακίνησης των αγωγών λυμάτων.

• Αμέσως μόλις αποσταλεί από το Δήμο Αμαρουσίου η εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη για την διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, θα προχωρήσει στη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου, γεγονός που επιβεβαιώνεται άλλωστε από την ένταξη της αντιπλημμυρικής παρέμβασης για το ρέμα Σαπφούς, στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής .

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου δεν χρειάζεται ούτε να ανησυχεί, ούτε και να απαιτεί την ολοκλήρωση του έργου, γιατί έχει φροντίσει έμπρακτα η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, τόσο τα προηγούμενα χρόνια, όσο και σήμερα, να έχει ψηλά το συγκεκριμένο έργο στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης όλης της Αττικής, η Περιφέρεια διεκδικεί και διασφαλίζει τους απαραιτήτους πόρους για να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων του Λεκανοπεδίου από πλημμυρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Και έχει διασφαλίσει τους πόρους για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου υποδομής για το Δήμο Αμαρουσίου , προϋπολογισμού ύψους 10,6 εκ. €. Ένα έργο που μόλις υλοποιηθεί «θα ξεμπλοκάρει» ουσιαστικά και τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη η πόλη. Χωρίς πολλά λόγια, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές και με συστηματικό τρόπο, το έργο αυτό θα υλοποιηθεί σύντομα, προς όφελος της πόλης του Αμαρουσίου και των κατοίκων της . Η παρουσία του Γιώργου Πατούλη στο τιμόνι της Περιφέρειας Αττικής εγγυάται την υλοποίηση του.