«Εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική στην πράξη και υλοποιούμε πλήθος δράσεων

για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας. Γι’ αυτό ακριβώς δημιουργήσαμε μια νέα Εθνική Στρατηγική ώστε να αμβλυνθούν κάθε μορφής ανισότητες, δίνοντας προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες. Στηρίζουμε ουσιαστικά τους πολίτες, οι οποίοι αποκτούν ξανά ενεργό ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία».

Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Περιστερίου με θέμα «Σχεδιασμός Δράσεων Κοινωνικής Συμπερίληψης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020: Η Συμβολή του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας». Η κα Συρεγγέλα τόνισε μάλιστα τη σημασία του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» που στηρίζει, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής.

Παρέχει χρηματοδότηση, σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την προώθηση βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Στη συνέχεια η υφυπουργός υπογράμμισε ότι «εκτός από την καταπολέμηση της φτώχειας, και η επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτελεί για την κυβέρνησή μας βασική προτεραιότητα.

Καθοδηγούμενοι από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025) προωθούμε δράσεις με στόχο την:

• Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

• Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

• Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ηγετικούς ρόλους.

• Ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές».

Οι δράσεις αυτές διευκολύνουν τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προάγουν την ισότητα στις αμοιβές, αντιμετωπίζουν τα επαγγελματικά στερεότυπα λόγω φύλου, ενισχύουν την εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών και κοριτσιών στην έρευνα και την τεχνολογία και προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν την έμφυλη βία. «Τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς μας αποτυπώνονται με πολλούς τρόπους. Με τις δράσεις μας μειώσαμε την ανεργία στη χώρα μας κατά 6 μονάδες μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, ενώ η χώρα μας βρέθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα στις 12 χώρες που έχουν πλήρη νομική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η σημερινή κυβέρνηση δεν μένει στα λόγια, αλλά κάνει πράξεις.

Είμαστε στο πλευρό των πολιτών, των εργαζομένων, των νέων ζευγαριών και των οικογενειών και αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της καθημερινότητας και για ένα καλύτερο αύριο με καλύτερους μισθούς, υγεία για όλους και προσιτή στέγη» επεσήμανε η κα Συρεγγέλα κλείνοντας την ομιλία της.