Στο πλαίσιο του διαρκούς εξοπλιστικού εκσυγχρονισμού της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του επιπέδου της
καθαριότητας, ο Δήμος Περάματος συνεχίζει την ανανέωση και
συμπλήρωση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων και
μηχανημάτων του, με την προμήθεια ενός νέου τριαξονικού οχήματος
με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου γάτζου (hook lift).
Η προμήθεια του εν λόγω οχήματος καλύφθηκε από το
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και εντάσσεται στον
συνολικό δημοτικό σχεδιασμό, για την ενίσχυση αλλά και ανανέωση
του δημοτικού στόλου, ο οποίος αναβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια
συνεχώς.
Ήδη ο Δήμος Περάματος έχει προχωρήσει το τελευταίο χρονικό
διάστημα στην προμήθεια:
- Νέων απορριμματοφόρων
- Απορριμματοφόρου για τη συλλογή βιοαποβλήτων
- Φορτηγού με αρπάγη
- Μεγάλου φορτηγού για οικοδομικές εργασίες
- Σαρώθρου
- Jcb
- Μικρού πυροσβεστικού οχήματος 4χ4
- Υδροφόρας
- Αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού

Συνολικά, μαζί με τις συγκεκριμένες προμήθειες, ο Δήμος Περάματος
διαθέτει έναν ιδιαίτερα σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας στόλο
οχημάτων, που δίνει μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες στον Δήμο.Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης τόνισε σχετικά:
«Με την προμήθεια του νέου οχήματος δίνουμε τα «όπλα» στις
υπηρεσίες μας να ανταποκριθούν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους
προς όφελος των πολιτών. Έχουμε, καταφέρει, μετά από διαρκή αγώνα,
να έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου να
προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες μας, όπως αρμόζει σε
έναν ευρωπαϊκό Δήμο. Αφήνουμε για πάντα πίσω μας το κακό
παρελθόν και εκείνους που ήθελαν τον Δήμο Περάματος, με ένα και
μόνο απορριμματοφόρο».