Ο Δήμος Περάματος ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης με χαμηλά

εισοδήματα, που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών, ότι έχουν τη δυνατότητα
επιδότησης των οφειλών τους ώστε να μπορέσουν να
επανασυνδεθούν, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 3088/24-7-2020).
Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο όσους έχουν διακοπή ηλεκτροδότησης
στην κύρια κατοικία τους έως 31-12-2020, λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών.
Για να μπορέσει ένας καταναλωτής να κάνει χρήση των ευνοϊκών
ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν.4508/2017 θα πρέπει η αποσύνδεση
να αφορά την κύρια κατοικία του και να πληρούνται τα κριτήρια
υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου στο Δημαρχείο Περάματος (Λ.Δημοκρατίας 28, προκειμένου να
υποβάλλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου & άδεια
παραμονής
- Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ως προς τα
δηλωθέντα στοιχεία προς την Επιτροπή (παρέχεται από την
υπηρεσία)
- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ (αριθμό παροχής) που αφορά το
ακίνητο που έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα
εφόσον είναι δημότης)
- Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτου όλων των μελών του νοικοκυριού
- Δήλωση εισοδήματος φυσικού προσώπου Ε1, του τελευταίου
φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους όλων
των μελών του νοικοκυριού
- Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών του νοικοκυριού
Σε περίπτωση ύπαρξης στο συγκεκριμένο νοικοκυριό ατόμου με
αναπηρία ή ατόμου το οποίο χρήζει μηχανικής υποστήριξης, πρέπει να
κατατεθούν ως πρόσθετα δικαιολογητικά:
- Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ, για νοικοκυριό
που περιλαμβάνει στη σύνθεσή του άτομο με αναπηρία 67% και
άνω
- Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού νοσοκομείου, με
την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής
μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή
ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
- Άλλα δικαιολογητικά που να κατατάσσουν σε κάποια από την
ευπαθή ομάδα (αναπηρία, μονογονεϊκότητα , πολυτεκνία,
ανεργία κ.α.)
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ορισμένη τριμελή επιτροπή, η
οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Περάματος, της ΔΕΗ ΑΕ
και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθεί, η
προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων ή η διενέργεια κοινωνικής έρευνας
με κατ’ οίκον επισκέψεις, για επαλήθευση της σύνθεσης και των
συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας
213-2037219 & 213-2037107