Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου συνεχίζει τους μουσικούς περιπάτους στις γειτονιές της πόλης, 

για την ψυχαγωγία  των Πειραιωτών και των επισκεπτών της πόλης.

Το πρόγραμμα της Φιλαρμονικής είναι το εξής:
Πέμπτη 21/7/2022
19:00 Ειρήνης και Σμολένσκυ

Παρασκευή 22/7/2022
19:00 πλατεία Πηγάδας