Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο των ενεργειών που εξ΄ αρχής υλοποιεί  για τον εκσυγχρονισμό  των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την άμεση

εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία,  αλλά και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, προχώρησε στη διεύρυνση των αιτήσεων που μπορούν να υποβάλουν δημότες και επιχειρήσεις για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Αιτήσεις για απαλλαγές τελών, πιστοποιητικά γεννήσεως, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,  είναι ορισμένα μόνο από τα πιστοποιητικά τα οποία μπορούν να λάβουν άμεσα δημότες και επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο site  του Δήμου Πειραιά, στον εξής σύνδεσμοhttps://piraeus.gov.gr/hlektronikes-aithseis/

Διαθέσιμοι τύποι αίτησης:

 • Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
  Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
 • Τμήμα Εσόδων
  Απαλλαγή Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων για Επαγγελματίες
 • Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  Απαλλαγή Τελών Κυριακάτικης Αγοράς
 • Ρυθμίσεις
  Ρύθμιση Ν.4611/2019
 • Δημοτολόγιο
  Πιστοποιητικό Γέννησης

      Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

      Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 • Ληξιαρχείο

     Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

    Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

    Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

    Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

 • Μητρώο Αρρένων

   Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

 • Δημοτική Αστυνομία

   Αίτηση για Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

   Ένσταση

Τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν και νέοι τύποι ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή διευρύνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους δημότες και στους επαγγελματίες, να εκδώσουν ακόμα περισσότερα πιστοποιητικά, καθώς και να υπαχθούν στα ευνοϊκά μέτρα που εφαρμόζει ο Δήμος για απαλλαγές τελών, από την ασφάλεια του σπιτιού τους. «Διαχρονικός στόχος μας είναι να προσφέρουμε σύγχρονες  ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και στους επαγγελματίες της πόλης μας, διευρύνοντας αυτή την περίοδο το φάσμα των αιτήσεων λόγω της υγειονομικής κρίσης. Θα συνεχίσουμε να  εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες μας,  προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς κόπο, δημότες και επιχειρήσεις, έχοντας ταυτόχρονα ως κύριο μέλημα,  την προστασία της δημόσιας υγείας και των πολιτών», τόνισε ο κ. Μώραλης.