Τις δυνατότητες συνεργασίας Δήμου και ΕΥΔΑΠ καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες

συζήτησε ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρη Σαχίνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας που
πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες και οι δυο πλευρές εξέφρασαν την προθυμία τους για
στενή συνεργασία προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης ανέφερε
χαρακτηριστικά:
«Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρη Σαχίνη ανταλλάξαμε απόψεις για τη
σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στην πόλη μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χάρης Σαχίνης υπογραμμίζει:
«Ρόλος της ΕΥΔΑΠ είναι η παροχή καθαρού νερού αλλά και η στήριξη της κοινωνίας με
κάθε πρόσφορο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές είναι για
εμάς πρωταρχικής σημασίας, ώστε να αφουγκραζόμαστε καλύτερα τις ανάγκες τους. Με
τον Δήμαρχο Νίκαιας, κ. Μαραγκάκη συζητήσαμε μία σειρά θεμάτων με απώτερο στόχο
την από κοινού συνεργασία μας για μια κοινωνία ευκαιριών και συμπερίληψης με έμφαση
στον άνθρωπο και το περιβάλλον».