Τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων στο νότιο τμήμα του λεκανοπεδίου εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών και της κλιματικής

αλλαγής επισημαίνει ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης. Μετά από σχετική πρότασή του προς τους Δημάρχους Πειραιά και Μοσχάτου –Ταύρου, απεστάλη κοινή επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτισκής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με την επιστολή οι Δήμαρχοι ζητούν μεταξύ άλλων την άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης των υδάτων στα υψηλά σημεία του Κηφισού καθώς και την κατασκευή ειδικού αγωγού που θα συλλέγει και τα επιφανειακά νερά από το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η άμεση λειτουργία του συλλεκτηρίου νέου παραλιακού αγωγού και του νέου καναλιού στα έργα του Φαληρικού Όρμου. Ακόμη, επιτακτική είναι η ανάγκη δημιουργίας συστήματος Πολιτικής Προστασίας με στόχο την έγκαιρη ειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη αναφερόμενος στον Κηφισό σημειώνει: «Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία, ο Κηφισός μπορεί να διοχετεύσει πλημμύρες 20ετίας ενώ οι όποιες προβλέψεις πλημμύρας, σχεδιάστηκαν πριν από 50 χρόνια που αντιστοιχούν σε στοιχεία που είχαν γίνει πριν από 35 χρόνια! Μαζί με τον Ιλισό, τα επιφανειακά τους νερά, πλημμυρίζουν περιοχές από τη Λαχαναγορά μέχρι την οδό Πειραιώς προς Αγ Ι. Ρέντη, Καμίνια, Νέο Φάληρο, Βοτανικό, Καλλιθέα, Μοσχάτο-Ταύρο. Σ’αυτό προστίθεται και η άνοδος στάθμης του Κηφισού που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές μας. Για την αποφυγή τραγικών αποτελεσμάτων πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα και να εφαρμοστούν οι προτάσεις που καταθέσαμε και οι τρεις Δήμαρχοι».

Ακολουθεί η σχετική επιστολή.

Προς : Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Υδάτων του ΥΠΕΝ
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Κοινοποίηση : Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

κ. Κοκκινάκη Σπυρίδωνα
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
Κ.Αντωνάκου Σταυρούλα

Είναι τραγικά γνωστό ότι το Λεκανοπέδιο για πολλούς γνωστούς λόγους (όπως
απρογραμμάτιστη αστικοποίηση, αυθαίρετη δόμηση, αποψίλωση δασών, πυρκαγιές,
μπαζώματα ρεμάτων, καταπατήσεις, έλλειψη αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και
ανεπάρκεια κατασκευασμένων κλπ) δεν διαθέτει σήμερα ικανοποιητική
αντιπλημμυρική θωράκιση, με επακόλουθο πολλές περιοχές να πλήττονται συχνά με
καταστροφικές πλημμύρες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές, υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, ακόμη και ανθρώπινα θύματα.
Ιδιαίτερα οι δήμοι μας, που αποτελούν από την θέση τους το χαμηλό σημείο της
λεκάνης απορροής των ποταμών, έχουν γνωρίσει επανειλημμένως όλα τα παραπάνω
και έχουν θρηνήσει ανθρώπινες ζωές και μεγάλες υλικές καταστροφές. Είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που ενώ έχει βρέξει μεγάλες
ποσότητες νερού στα βόρεια του νομού Αττικής, ενώ στα νότια ελάχιστο ή καθόλου και
παρόλα αυτά οι συνέπειες να πλήττουν και τις περιοχές στα νότια του νομού.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα την Μάνδρας Αττικής το 2017.
Στην παρούσα δε κατάσταση, με την κλιματική κρίση να εντείνεται και σε συνδυασμό
με τις πρόσφατες, καθώς και τις παλαιότερες πυρκαγιές στους ορεινούς όγκους του
Λεκανοπεδίου, η ύπαρξη κινδύνων και μεγάλων καταστροφών από πλημμυρικά
φαινόμενα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.
Η ανησυχία μας είναι εύλογη, καθώς στους δήμους μας καταλήγουν, μεταφέροντας
τεράστιους όγκου νερού, ο Κηφισός, ο Ιλισός, ενώ υπάρχει και το ρέμα του Προφήτη
Δανιήλ, ενώ μεγάλοι όγκοι νερού εισρέουν επιφανειακά από τα υψηλότερα
σημεία του κέντρου της Αθήνας στην Λεκάνη που έχει δημιουργηθεί στους Δήμους μας
(περιοχή λαχαναγοράς, Χαμοστέρνας κλπ).
Η ταχεία ανάπτυξη πόλεων (ασφαλτοστρώσεις οδών, τσιμεντοποίηση επιφανειών,
αλόγιστες και αυθαίρετες παρεμβάσεις στο περιβάλλον κλπ) και γενικότερα του
λεκανοπεδίου είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των επιφανειών απορροής των όμβριων
υδάτων, καθιστώντας κατώτερες των μελετημένων, παροχές αποχέτευσης των
υφισταμένων δικτύων και όλα αυτά σε βάρος των δήμων μας και των δημοτών μας. Για
λόγους αντιεπιστημονικούς και παρά τις εκκλήσεις των αρμοδίων έγκριτων μελετητών,
αντί να δοθεί βάρος από την πολιτεία να θωρακιστούν αντιπλημμυρικά οι χαμηλές
περιοχές, έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Παρότι έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται αντιπλημμυρικά έργα, ως επί το
πλείστον τοπικού χαρακτήρα,  πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων που στην παρούσα φάση έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και
συγκεκριμένα:
α) Κηφισός ποταμός: Σχεδιάστηκε με πρόβλεψη πλημμύρας 50 ετών, όμως η άποψη
αυτή δεν είναι σωστή γιατί αντιστοιχεί σε προβλέψεις και στοιχεία που είχαν γίνει προ
35ετίας. Από τα υφιστάμενα και μη επικαιροποιημένα στοιχεία εκτιμάται ότι ο Κηφισός
μπορεί να διοχετεύσει πλημμύρες το πολύ εικοσαετίας. Αν λοιπόν υπολογίσουμε  ότι το
έργο ολοκληρώθηκε (?) το 2004 ούτε καν να το σκεφτόμαστε. Επιπλέον να σημειωθεί
ότι στον Κηφισό και στον Ιλισό δεν εισρέει ούτε σταγόνα βροχής που ρέει επιφανειακά
από τους Δήμους μας, με αποτέλεσμα τα επιφανειακά νερά να πλημμυρίζουν τις
χαμηλές περιοχές του Κηφισού και να ξεχειλίζουν από την Λαχαναγορά μέχρι την οδό
Πειραιώς προς τις περιοχές Ρέντη, Καμινίων, Νέου Φαλήρου, Βοτανικού, Καλλιθέας,
Μοσχάτου και Ταύρου.
Επιπλέον, η άνοδος της στάθμης του Κηφισού σε μεγάλες βροχοπτώσεις πέραν ενός
ορίου, δημιουργεί υδραυλικά φαινόμενα που εμποδίζουν τη
λειτουργία του παραλιακού συλλεκτήρα όμβριων και την απορροή των υδάτων στον
Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στις χαμηλές
περιοχές του Μοσχάτου – Νέου Φαλήρου – Τζιτζιφιών.
Επίσης, σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα την πιθανή διάβρωση των τοιχίων του ποταμού
στο κλειστό τμήμα του και τη δημιουργία ανεξέλεγκτων επικίνδυνων καταστάσεων.
Θεωρούμε ότι απαιτείται η άμεση κατασκευή θυροφραγμάτων στους συλλεκτήρες των
περιοχών Νέου Φαλήρου – Μοσχάτου – Ρέντη. Είναι ευρέως γνωστό το φαινόμενο να
κατασκευάζονται πολλά και μεγάλα έργα στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς να μην
υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη για την συντήρηση αυτών και την έγκαιρη
αποκατάσταση ζημιών, με τους φορείς να μεταφέρουν ο ένας στον άλλον ευθύνες για
αυτό.
Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ανάσχεσης στα υψηλά σημεία του ποταμού
και να εξεταστεί άμεσα στο πλαίσιο της κατάρτισης χαρτών επικινδυνότητας
πλημμύρας, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων ώστε να
αποφευχθούν τραγικά αποτελέσματα.
β) Ιλισός: Έχει επισημανθεί ιδιαίτερα και έντονα ότι οι χαμηλές περιοχές Μοσχάτου
και Καλλιθέας κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρότερη αιτία είναι η
στένωση που δημιουργεί η παλαιά τοξωτή γέφυρα στην οδό Ποσειδώνος (παλαιά
παραλιακή), δεδομένου ότι σε έντονες βροχοπτώσεις συσσωρεύονται στην γέφυρά της
Λ. Ποσειδώνος φερτά υλικά (μπάζα) από εκσκαφή της κοίτης και των πρανών στα
ανάντη και κλειστά τμήματα του ποταμού, με κίνδυνο πλημμύρας, αλλά και
κατάρρευσης των οδοστρωμάτων άνωθεν αυτού. Επίσης πρέπει να εξετασθεί το
κλειστό τμήμα του ποταμού.
γ) Ρέμα Προφήτη Δανιήλ: Είναι άμεση η ανάγκη
καθαρισμού  και διευθέτησης του από την Περιφέρεια Αττικής του ρέματος Προφήτη
Δανιήλ που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε περιοχές του Ταύρου – Βοτανικού
– Αγίου Ιωάννη Ρέντη – Μοσχάτου.
δ) Τα προβλήματα της κλειστής Λεκάνης γύρω από την Λαχαναγορά και στη Πειραιώς
στη συμβολή με Χαμοστέρνας σας είναι γνωστά.

Ύστερα από τα παραπάνω απαιτούμε:
1. Την άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης των υδάτων στα υψηλά σημεία του
Κηφισού.
2. Την κατασκευή του κυκλοβόρου αγωγού που θα συλλέγει και τα επιφανειακά νερά
από το κέντρο της Αθήνας.
3. Την άμεση λειτουργία του συλλεκτήριου νέου παραλιακού αγωγού και του καναλιού
στα έργα του Φαληρικού Όρμου.
4.Την άμεση διευθέτηση της κοίτης  και των όχθεων
του Ιλισού ποταμού στο ανοικτό τμήμα του
και ιδιαίτερα την κατασκευή νέας γέφυρας στην παλαιά παραλιακή Λ. Ποσειδώνος.
5. Τη λήψη μέτρων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία.
6. Τη δημιουργίας συστήματος Πολιτικής Προστασίας έγκαιρης ειδοποίησης για
πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές μας.
 Σε όλα τα παραπάνω συνηγορούν υδραυλικές μελέτες  του αείμνηστου υδραυλικού
μηχανικού Παναγιώτη Νικολόπουλου, καθώς και οι απόψεις και θέσεις του καθηγητή
του Ε.Μ.Π κ.Νίκου Μπελαβίλα και άλλων ειδικών επιστημόνων.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η πρόληψη είναι το βασικότερο βήμα, προκειμένου οι
δημόσιοι και δημοτικοί μηχανισμοί να αντιμετωπίζουν τυχόν ακραίες καταστάσεις που
θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές σε ιδιωτικές και δημόσιες
περιουσίες, καθώς επίσης και να παρέχουν ασφάλεια στους κατοίκους αυτής της χώρας.
Περιμένουμε άμεσα τις θέσεις και απαντήσεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
Ιωακειμίδης Γεώργιος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μοσχάτου – Ταύρου
Ευθυμίου Ανδρέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Πειραιά
Μώραλης Ιωάννης