Σε εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη, τακτικών και

αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής, προχώρησε ο
Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη την Κυριακή 9 Ιανουαρίου . Οι ειδικές συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID -19.
Ειδικότερα, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο (9/1/2022 –
31/12/2023) έχει ως εξής:
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Βαλλιανάτου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος ο κ. Χαραμής
Ελευθέριος και Γραμματέας η κα Ιωαννίδου Σταματία.
Για την Οικονομική Επιτροπή (χρονική περίοδο 9/1/2022 – 31/12/2023) εκλέχτηκαν τα
παρακάτω μέλη:
Τακτικά Μέλη:
Μουταφίδου Βασιλική («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Μπίχτας Παύλος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Χατζηπαυλίδης Ελευθέριος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Βότσης Ευάγγελος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
Κατηφές Παναγιώτης («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη»)

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη:
Σταυρόπουλος Βασίλειος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Άννινος Νικόλαος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Σωτηροπούλου Δέσποινα («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Χαραμής Ελευθέριος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
Κόνιαρη Θεοδοσία («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 9-1-2022 έως 31-12-2023
έχουν ως εξής:
Τακτικά Μέλη:

Μουταφίδου Βασιλική («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Αργυράκη – Δελγιώργη Ευθυμία («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Ιωαννίδου Σταματία («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Γλαυκίδου – Παπαδοπούλου Εργίνα («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Μπακιρτζής Νικόλαος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
Κόνιαρη Θεοδοσία («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη»)

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη:
Σταματάτος Δημοσθένης («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Παπαδοπούλου Αρχοντία («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Κοτζαμάνης Σπύρος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
Βότσης Ευάγγελος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
Αγγελινιάδης Ιωάννης («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)