Το καλοκαιρινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

που κατοικούν στον Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη θα υλοποιηθεί φέτος από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 σε εγκαταστάσεις του Δήμου. Πρόκειται για μία επαναλαμβανόμενη δράση του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου, νήπια και προνήπια (ηλικί- ας περίπου από 5 έως 12 ετών), τα οποία για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας θα απασχολούνται σε δημιουργικές δραστηριότητες υπό την καθο- δήγηση έμπειρων παιδαγωγών.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος έχουν επιλεγεί με κριτήριο την υπο- στήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυ- ξης των παιδιών, ακολουθώντας σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, και οργανωμένες εξατομικευμένες και ομαδικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο θα προσφερθούν ενότητες, όπως : κατα- σκευές, ρομποτική, γυμναστική, θεατρικό παιχνίδι, μουσικό παιχνίδι, παρα- δοσιακό παιχνίδι, παιχνίδι με την τέχνη, εικαστικά, παραστάσεις με τον Κα- ραγκιόζη, μουσικοκινητική/σύστημα Orff, χορωδία, λογοτεχνία, πινγκ-πονγκ, pilates, ‘Μαλλιά κουβάρια’, παραδοσιακοί και σύγχρονοι χοροί.

Η συμμετοχή στο καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι δωρεάν και οι δραστηριότη- τες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις ακόλουθες διευθύνσεις του Δήμου :

- Αγίου Ιωάννη Ρέντη 18, Αγ.Ι.Ρέντη, (1ο Δημοτικό Αγ.Ι.Ρέντη) - Σηστού 35 & Παρασκευοπούλου, Νίκαια, (10ο Δημοτικό Νίκαιας) Οι αιτήσεις για δήλωση συμμετοχής παιδιών στο πρόγραμμα δραστηριοτή- των θα υποβάλλονται από την Τρίτη 23 Μαΐου έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρες από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, από τον νόμιμο/η* εκπρόσωπο στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρισης Νίκαιας Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ), Κύπρου 7, 18233, Αγ.Ι.Ρέντη.

Τηλέφωνα επικοινωνί- ας: 2104819007, 2104821555, 2104822370, 6978580927. Το έντυπο της αίτησης θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΔΗΚΕΝΙΡ και μα- ζί με αυτήν θα πρέπει να συνυποβληθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2.Βεβαίωση παιδιάτρου (του τρέχοντος σχολικού έτους)

3.Ένας λογαριασμός όπου θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία (λογα- ριασμός ενέργειας, νερού, τηλεφωνίας, κά)

Επίσης, για όσους νόμιμους εκπροσώπους επιθυμούν την παραμονή του παιδιού σε δραστηριότητες μέχρι τις 4 το απόγευμα, θα πρέπει συμπληρω- ματικά να προσκομίσουν Βεβαίωση Ωραρίου Εργασίας από τον εργοδότη τους.

*“νόμιμος/η εκπρόσωπος” ορίζεται ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του παιδιού, ο ανάδοχος γονέας, ο επίτροπος ή ο συμπαραστάτης.