Οι εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Νίκαιας -Αγ.Ι. Ρέντη θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου

2021, ύστερα από τη δημο- σιοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων για τη χορήγηση vouchers στην ειδική εφαρμο- γή της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ. Οι ωφελούμενοι – κάτοχοι των vouchers θα προσέρχονται για εγγραφές στις δομές τις ακόλουθες ημερομηνίες:

- ΚΔΑΠ Ρέντη (Θεμιστοκλέους 7, Ρέντης, τηλ. 210 4829358)

• μόνο για Δευτέρα 30 και 31 Αυγούστου, από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:30 μετά το μεσημέρι

• και από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου, από τη 1:30 μετά το μεσημέρι έως τις 9:00 το βράδυ

- ΚΔΑΠ Νίκαιας (10ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, Σηστού 7-9, Νίκαια, τηλ. 2104915168)

• από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9:00 το βράδυ

Προκειμένου για την εγγραφή οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το voucher, αντίγραφο ταυτότητας, καθώς και τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι δραστηριότη- τες τις οποίες καλούνται να επιλέξουν είναι:

Θεατρικό παιχνίδι, Γυμναστική, Pilates, Πινγκ-Πονγκ, ‘Μαλλιά κουβάρια’, Παιχνίδια με την Τέχνη, Μουσικοκινητική / Σύστημα Orff, Ζωγραφική, Χορωδία, και Λογοτεχνία. Πληροφορίες για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα δίνονται:

- Για τη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, 10 Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, τηλ.: 2104915168

- Για τη Δημοτική Ενότητα Ρέντη, στην οδό Θεμιστοκλέους 7 Ρέντη, τηλ.: 2104829358

- ΔΗΚΕΝΙΡ, Κύπρου 7, Ρέντης, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4819007 και 2104821555

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) εντάσσονται στο Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και συνιστούν μία πολιτική ίσων ευκαιριών συμβάλλοντας στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική στήριξη των γονέων που έχουν την επιμέλεια τέκνων μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας από οργανωμένες δομές φιλοξενίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση δράσεων απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών με σκοπό τη δημιουργική τους απασχόληση για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου, ενώ η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτι- κών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων συντελεί στη σω- ματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους.