Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο του Δήμου Κορυδαλλού για την επιμόρφωση των αιρετών,

καθώς και των διοικητικών και οικονομικών στελεχών του Δήμου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και στην Πρόεδρο Μερόπη Κατσάνου, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο σειράς σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση εκλεγμένων και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Κορυδαλλού. Το σεμινάριο παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πλειοψηφία των αιρετών, των Διευθυντών και προϊσταμένων του Δήμου. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παράσχει στους συμμετέχοντες βασικές διοικητικές γνώσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης με σκοπό την νομιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου. Ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν γενικά θέματα εφαρμογής του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, όπως η έννοια της αρμοδιότητας, η διάκριση των αρμοδιοτήτων, οι αποφάσεις και ο τρόπος λήψης τους, καθώς και θέματα που αφορούν τα όργανα διοίκησης.