Με ποιον «γαλάζιο» Βουλευτή στην Αττική, τα έχουν πάρει άσχημα στο κρανίο συγκεκριμένοι Αντιδήμαρχοι και

Δημοτικοί Σύμβουλοι και τον κατηγορούν για απεγνωσμένο Καλοχαιρέτα; Όπως είπε χαρακτηριστικά και ένας Αντιδήμαρχος από μεγάλο Δήμο, «Τώρα που σφίξανε τα γάλατα, μας θυμήθηκε το παλικάρι...»