Ποια Βουλευτίνα, ποιος «καλαμοκαβαλάρης» Δήμαρχος και

ποιος κομματικός παράγοντας - ενώ είχαν προσκληθεί- ήταν επιδεικτικά απόντες από την ορκωμοσία Δημάρχου μεγάλου Δήμου της Αττικής; 

Σημειωτέων δε, τόσο η Βουλευτίνα, όσο και ο κομματικός παράγοντας, ήταν «πρώτη μούρη στο Καβούρι» στην ορκωμοσία του «καλαμοκαβαλάρη» Δημάρχου την περασμένη βδομάδα. 

Οι ετερόκλιτες συμμαχίες ... καλά κρατούν!