Ξεκινά η ανάπλαση της πλατείας Μεταμόρφωσης (Ταξιάρχη Παπαντώνη) Μοσχάτου με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 1.264.000€ 

(συμβατικής δαπάνης 584.144,36€) 

Άλλο ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης του Δήμου μας ξεκινά άμεσα. Έχοντας ως στόχο τη λειτουργική, αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων του, ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας, μετά το διεθνή διαγωνισμό, για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου», συμβατικής δαπάνης ύψους 584.144,36€ (προϋπολογισμού 1.264.000€). Η Δημοτική Αρχή διεκδίκησε τη χρηματοδότηση για την ανάπλαση της πλατείας από την Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε θετικά στην μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Σκοπός της ανάπλασης είναι η ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Μεταμόρφωσης (Ταξιάρχη Παπαντώνη) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και των όμορων δρόμων και πεζοδρομίων της, με στόχο να προσδοθούν βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Η συνολική έκταση της περιοχής ανάπλασης είναι 6,7 στρέμματα από τα οποία τα 2.200 τ.μ. τα καταλαμβάνει η κυρίως πλατεία και τα 4.500 τ.μ. οι όμοροι δρόμοι κα τα πεζοδρόμια. Συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει δημιουργία ενιαίας επιφάνειας πλατείας (αύξηση αυτής από 700 m² σε 1.000 m²), επιφάνειες με πλάκες ψυχρών και φωτοκαταλυτικών χαρακτηριστικών, ενίσχυση της φύτευσης, εκμετάλλευση των χώρων πρασίνου με ανθεκτικό γκαζόν, χρήση νερού με πίδακες χαμηλής  κατανάλωσης – Δημιουργία «ηχοπετάσματος», δημιουργία ζωνών χρήσης, αισθητική αναβάθμιση της πλατείας, νέα φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης, τεχνολογίας led, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, αναβάθμιση παιδικής χαράς και χώρων τραπεζοκαθισμάτων. Για την υλοποίηση του έργου της ανάπλασης της πλατείας η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου κατέθεσε τη 14/2017 μελέτη. Ακολούθησε η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής τον Οκτώβρη του 2018. Στη συνέχεια ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου με την από 13-11-18 διακήρυξή του προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου, προϋπολογισμού 1.264.622,80€. Διεξήχθη διεθνής διαγωνισμός από τον οποίο αναδείχτηκε ο ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 54,95%. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, υπογράφηκε η σύμβαση στις 5 Απριλίου 2019. O Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε τα εξής: «Άλλο ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της πόλης μας ξεκινά σύντομα. Η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης της Πλατείας Μεταμόρφωσης-Ταξιάρχη Παπαντώνη, αφού έκρινε θετικά την μελέτη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, μία μελέτη πλήρης, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη. Πρόκειται για ένα έργο που θα ανανεώσει την κεντρική εικόνα του Μοσχάτου, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρει στη βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας και του περιβάλλοντα χώρου. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη!»