Τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της τοποθέτησης σημείων ανακύκλωσης

σε 15 σχολεία της Καλλιθέας και βυθιζόμενους κάδους βιοαποβλήτων σε 100 σημεία της Καλλιθέας και παράλληλη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προωθεί ο δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος. Το έργο εγκρίθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό 4.090.422 ευρώ και αφορά δράσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των παραγόμενων αστικών βιοαποβλήτων και τη δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης στην Καλλιθέα. Ακόμη θα ακολουθήσουν πολύ σημαντικές δράσεις ενημέρωσης για το σύνολο του έργου γύρω από τα ζητήματα της «Ανακύκλωσης», της «Κυκλικής Οικονομίας», της «Καθαριότητας» και των «Βιοαποβλήτων».