Με αγωγή, που άσκησε ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γ. Παπανικολάου εις βάρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής,

ζητά την καταβολή ποσού 20.000 ευρώ, διότι ο Δήμαρχος Γλυφάδας, αισθάνεται, ότι «θίχτηκε η προσωπικότητα του», καθώς σε Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., γίνεται αναφορά σε Νομοθετική διάταξη (άρθρο 184 του Ν.4635/2019), που έθεσε στο αρχείο ποινική δικογραφία, που αφορούσε στον τρόπο λήψεως δεκάδων αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) του Δήμου Γλυφάδας. Η ενέργεια του Δημάρχου Γλυφάδας, ο οποίος με έναν παράδοξο τρόπο, επέλεξε να στραφεί αποκλειστικά και μόνο κατά της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., χωρίς καν να διανοηθεί να ασκήσει ομοίως αγωγή σε δεκάδες εφημερίδες και ηλεκτρονικές σελίδες, στις οποίες γίνονταν πρωτοσέλιδες αναφορές στην εν λόγω υπόθεση, δεν εκκινούσε προφανώς από περισσή ευαισθησία, διότι αυτονόητα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει, ότι ο κ. Γ. Παπανικολάου ενοχλήθηκε από ένα Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά την ίδια στιγμή, δεν ίδρωσε από Εφημερίδες και τα Μ.Μ.Ε., που έκαναν σκληρές αναφορές στο πρόσωπο του. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η αγωγή του κ. Γ. Παπανικολάου έχει μία και μοναδική στόχευση: την φίμωση και τρομοκράτηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία έχει αποδείξει επί σειρά ετών, ότι μοναδική προσπάθειά της είναι η προστασία των εργαζομένων, η διασφάλιση των υπηρεσιών, που παρέχονται στον δημότη και η προστασία των Δημόσιων αγαθών. Και στην προσπάθεια της αυτή, πάντοτε εμπεριστατωμένα και μέσω στοιχείων, δεν έχει πρόβλημα να στηλιτεύσει και να ασκήσει κριτική, σε όσους αιρετούς, αν και εμφανίζονται να κόπτονται για τους Δήμους και τους Δημότες τους, παρουσιάζουν ένα διαφορετικό πρόσωπο στην καθημερινή τους λειτουργία και πρακτική. Δεν είναι τυχαίο κατά την άποψη μας, συνεπώς, που η άσκηση της εν λόγω αγωγής συνέπεσε χρονικά με την υποβολή Αναφοράς-Καταγγελίας εις βάρος του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών, για την λειτουργία παράνομου χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στην Γλυφάδα, επί της οδού Αλεξ. Παναγούλη 3. Με την ως άνω αναφορά μας, ζητούσαμε μεταξύ άλλων την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την αναζήτηση ποινικών ευθυνών σε βάρος κάθε υπευθύνου του Δήμου, καθώς κατά την επίσκεψη μας στον χώρο, διαπιστώσαμε, ότι στοιβάζονται όγκοι σκουπιδιών και απορριμμάτων, χωρίς καμία απολύτως μέριμνα για το περιβάλλον και την Δημόσια υγεία. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για τον ίδιο χώρο, που στο παρελθόν λειτουργούσε Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, πράγμα, που κρίθηκε αμετακλήτως και από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ενώ η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής έχει προβεί ομοίως για τον ίδιο χώρο σε επιβολή προστίμων στο παρελθόν για παραβάσεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Και προφανώς αναμένουμε την συνέχεια στην αναφορά μας και τις ενέργειες των αρμοδίων φορέων. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γεώργιος Παπανικολάου θα έπρεπε να γνωρίζει, ότι ενέργειες και πρακτικές αυτού του είδους, δεν αγγίζουν την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τους εργαζόμενους, που αυτή εκπροσωπεί. Θα έπρεπε να γνωρίζει, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε χιλιοστό πίσω, από όσα πιστεύουμε και υπερασπιζόμαστε και δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε οποιαδήποτε λογική συγκερασμού. Αντιθέτως, θα συνεχίσουμε με την ίδια αγωνιστικότητα και αξιοπρέπεια να παλεύουμε για όσα πιστεύουμε, ότι αξίζουν πραγματικά: τους εργαζόμενους, τους πολίτες και τα Δημόσια αγαθά. Ανυπομονούμε, λοιπόν, να συναντηθούμε με τον κ. Γεώργιο Παπανικολάου στα Δικαστήρια, για να αποδείξουμε και πάλι μέσω στοιχείων και εκεί, όσα αναμφισβήτητα καταρρίπτουν τις αιτιάσεις του και αποδεικνύουν τις στοχεύσεις και τις προθέσεις του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.