Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων – προβολέων led στα γήπεδα μπάσκετ

των οδών Λυσικράτους και Κονδύλη, τα γνωστά «Μπασκετάκια».

Τα νέα φωτιστικά σώματα φωτίζουν πολύ πιο καθαρά και δυνατά όλους τους αθλητικούς και βοηθητικούς χώρους, ενώ καταναλώνουν 80% λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα, κάνοντας μεγάλη οικονομία στο δημοτικό ταμείο αλλά και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Ακόμα πιο λειτουργικοί και ασφαλείς οι αθλητικοί χώροι για τα παιδιά του Αλίμου, ακόμα περισσότερος σεβασμός στο περιβάλλον, ακόμα μεγαλύτερη οικονομία για την πόλη!