Κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου γιορτάζεται από τη Ναυτιλία διεθνώς η “Ημέρα του Ναυτικού”, η οποία καθορίστηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), το 2011.

Η “Ημέρα του Ναυτικού” είναι μια ευκαιρία αναγνώρισης και εκτίμησης της προσφοράς των Ναυτικών σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και συμβάλλουν έμπρακτα στη σταθερή παγκόσμια οικονομία και τη κοινωνική διαβίωση. Στη φετινή χρονιά που έχει ως θέμα “Οι Ναυτικοί είναι αναγκαίο προσωπικό (key workers)”, η Ναυτιλιακή Κοινότητα αποδίδει ιδιαίτερο φόρο τιμής στους ναυτικούς ανά το παγκόσμιο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μεταφέροντας ζωτικά αγαθά σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού ανοιχτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρά τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ναυτιλία. Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι Ναυτικοί και οι οικογένειές τους αξίζουν την ιδιαίτερη εκτίμησή μας και την ευγνωμοσύνη μας για τις θυσίες τους κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο καλεί πάλι όλες τις Κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο να δείξουν το σεβασμό τους στους “ήρωες στη θάλασσα” επιτρέποντας τις απαραίτητες αλλαγές πληρώματος και την επιστροφή στην πατρίδα τους, αφού απουσιάζουν για πολλούς μήνες λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών. Με 55,000 περίπου ναυτικούς να εργοδοτούνται στα πλοία που ελέγχουν οι εταιρείες-Μέλη του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ανά πάσα στιγμή, η Κυπριακή Ναυτιλιακή Οικογένεια, αισθάνεται υπερήφανη για τους ναυτικούς της.