Σε φυλάκιση 30 μηνών για απάτη καταδικάστηκε από την ολλανδική Δικαιοσύνη ο εφοπλιστής Γιάννης Καραγεώργης,

για την υπόθεση που αφορούσε σε επένδυσή του στη γαλακτοβιομηχανία Lyempf το 2011. Ο Γιάννης Καραγεώργης είχε αγοράσει την αιωνόβια ολλανδική επιχείρηση το 2010 δίδοντας διαβεβαιώσεις πως θα ενίσχυε τη ρευστότητά της. Η γαλακτοβιομηχανία όμως πτώχευσε αιφνιδιαστικά το 2011. Από τις έρευνες των Εισαγγελικών Αρχών της Ολλανδίας προέκυψε πως ο Έλληνας «εφοπλιστής» όχι μόνον δεν έβαλε φρέσκο χρήμα στην Lyempf, αλλά της «άδειασε» και τα ταμεία.

Οι εισαγγελικές αρχές της Ολλανδίας κατηγόρησαν τον Καραγεώργη για απάτη και δόλια πτώχευση. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη το 2016 στην Ελλάδα στη βάση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο όμως δεν εκτελέσθηκε. Το 2019 ο Έλληνας εφοπλιστής καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από ολλανδικό δικαστήριο σε δύο χρόνια φυλάκιση για απάτη ύψους 12,4 εκατ. ευρώ. Ο Καραγεώργης άσκησε έφεση επί της πρωτόδικής απόφασης. Η έφεση εκδικάσθηκε τον Ιούνιο, χωρίς να παρίσταται ο ίδιος, καθώς επικαλέστηκε λόγους υγείας προσκομίζοντας βεβαίωση από κέντρο ολιστικής θεραπείας στην Κηφισιά.