Επισκέφθηκα σήμερα μαζί με άλλους υποψηφίους τον ΕΦΚΑ στα Μέγαρα.

Το Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών του ΕΦΚΑ στα Μέγαρα έγινε από το Σεπτέμβριο 2021 Αποκεντρωμένο Τμήμα, ενώ παράλληλα ενσωματώθηκε σε αυτό ο πρώην ΟΑΕΕ με μεταφορά των υπαλλήλων του. Δύο υπάλληλοι του πρώην Υποκαταστήματος μεταφέρθηκαν στην Ελευσίνα, όπως και τα Τμήματα Συντάξεων και Παροχών ενώ επιπλέον συνταξιοδοτήθηκαν δύο υπάλληλοι. Παρά το γεγονός ότι το Αποκεντρωμένο Τμήμα δεν περιλαμβάνει Τμήμα Οικοδομών και Παροχών, εντούτοις συνεχίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού παρά την έλλειψη υπαλλήλων και εκπαίδευσης. Όλα αυτά είχαν σαν συνέπεια, να μην εξυπηρετείται το κοινό, να δημιουργούνται εντάσεις και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Παρά τις συνεχείς αναφορές στη Διοίκηση η οποία δεν έχει δώσει ποτέ απάντηση, τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά γίνονται όλο και μεγαλύτερα, καθώς συνεχίζεται η αποχώρηση υπαλλήλων (μεταθέσεις, ειδικές άδειες κ.λ.π.). Σήμερα, μια ασφαλιστική περιοχή που καλύπτει 40.000 κατοίκους καλείται να λειτουργήσει με 4 υπαλλήλους. Υπάλληλοι και πολίτες βρίσκονται στα όριά τους. Η επόμενη κυβέρνηση καλείται να μετατρέψει ξανά το Τμήμα σε Υποκατάστημα, με την κατάλληλη σε αριθμό και εκπαίδευση στελέχωση προκειμένου να εξυπηρετείται επί τόπου ο πληθυσμός των Μεγάρων.