Σε τετραμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τον ιστορικό Γιώργο Πραχαλιά, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργο Μαυροειδή, τον οικονομολόγο

Κωνσταντίνο Τροβιά και τον πρώην Αντιδήμαρχο Σπύρο Μπρέμπο ανέθεσε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς την προετοιμασία, το συντονισμό και την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδίου ΦΥΛΗ 2021. Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η προετοιμασία των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, η αλλαγή φυσιογνωμίας του Δήμου και η επανατοποθέτησή του στο εθνικό και το διεθνές γίγνεσθαι. Ακολουθεί η σχετική Απόφαση του Δημάρχου Φυλής.