Παρατείνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2020, η προθεσμία πληρωμής όλων των οφειλών δημοτών και των ρυθμίσεων , ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω των έκτακτων μέτρων

προστασίας από τον Cov 19.

Γιώργος Αβράμης

Αντιδήμαρχος Δήμου Φυλής.