ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Παρακαλούμε τους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων και ειδικότερα τους κατοίκους των περιοχών ( Πανόραμα –

Λίμνη – Αγ. Γεώργιος και Αγ. Ιωάννης ) να περιορίσουν στο μέτρο του δυνατού τη χρήση νερού για τις επόμενες 6 ημέρες ( 9/7/2020 έως 15/7/2020 ) λόγω εργασιών που κάνει το τμήμα μας ώστε να αποκατασταθεί το χρόνιο πρόβλημα με την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ