Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ