Η Αντιδήμαρχος Χρυσούλα Κουράση εκπροσώπησε το Δήμο Φυλής στη δράση “Ακαδημία Ενέργειας”

που διοργανώθηκε από την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία, το τριήμερο 27-29 Μαΐου 2024, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για μια δράση που αποσκοπεί στην επιμόρφωση των στελεχών των συνεργαζόμενων Δήμων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, στο θεσμικό πλαίσιο και στα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε ενεργειακά θέματα. Η Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία είναι μια σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων και άλλων Δήμων του Λεκανοπεδίου, με στόχο μια δυναμική παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο χώρο της ενέργειας, για τη μείωση του κόστους της ενέργειας και των εκπομπών αερίων ρύπων. “Θέλουμε μέσα από αυτή τη Συμμαχία να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης.

Να εξασφαλίσουμε πολύπλευρα οφέλη τόσο για τα ευάλωτα τμήματα του τοπικού πληθυσμού που θα ενισχυθούν σημαντικά με πόρους και εργαλεία για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, όσο και για τους πολίτες στο σύνολό τους. Μειώνουμε τις εκπομπές CO2 και δείχνουμε στην πράξη πως μπορεί να γίνει μία “στροφή” σε βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές πολιτικές» δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ανάμεσα στους Δήμους που συμμετέχουν είναι και ο Δήμος Φυλής, καθώς, πρόσφατα, υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας οι Δήμαρχοι Χάρης Δούκας και Χρήστος Παππούς.