Λόγω της, κατά καιρούς, συχνής εμφάνισης έντονης δυσοσμίας σε περιοχές της Ελευσίνας και του Πειραιά, η Περιφέρεια Αττικής προέβη στην σύναψη

προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων. Η χρηματοδότηση, ανέρχεται στα 315.952,00 ευρώ και περιλαμβάνει την τοποθέτηση τριών σταθερών δειγματοληπτικών σταθμών (3 ο Δημοτικό σχολείο Μάνδρας, 4 ο Δημοτικό σχολείο Ελευσίνας και στο 7 ο Δημοτικό σχολείο Ελευσίνας) και ενός κινητού. Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπόνηση ερευνητικού σχεδίου μελέτης και παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ποιότητας, συνδυάζοντας εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων για τον εντοπισμό των πιθανών πηγών προέλευσης των οσμηρών χημικών παραγόντων. Η Περιφέρεια Αττικής, από τις πρώτες στιγμές εκδήλωσης του φαινομένου, προέβλεπε στην επιστημονική τεκμηρίωση του μακριά από εικασίες και υποθέσεις και αυτή ακριβώς την δέσμευση της υλοποιεί με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.