Μια ακόμη Δράση Υγείας πραγματοποίησε ο ΟΑΦΝΤΗ Ασπροπύργου,

στο πλαίσιο του προγράμματος του για ενημέρωση των μελών από εξειδικευμένο προσωπικό. Το θέμα της δράσης ήταν η «Ανάλυση Βάδισης», που πραγματοποίησε η διδακτορική φοιτήτρια στη ΣΕΦΑΑ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ελίνα Γιανζίνα.

Συγκεκριμένα, τόσο στα μέλη του Α’ ΚΑΠΗ όσο και στου Β’ ΚΑΠΗ χρησιμοποιήθηκε φορητή συσκευή ανάλυσης της βάδισης σε ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον εκτός εργαστηρίου ενώ με τη συσκευή συλλέχθηκαν δεδομένα και αξιολογήθηκε ποσοτικά η φυσιολογική βάδισης. Επίσης, διερευνήθηκε πιθανή παθολογική βάδιση, που οφείλεται σε παθήσεις μείζονων αρθρώσεων των κάτω άκρων.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ισίδωρος Τσίγκος και ο Αντιπρόεδρος, κ. Αντώνης Κοναξής  ευχαρίστησαν θερμά την κ. Ελίνα Γιανζίνα για την παρουσίαση και τόνισαν τη σημασία των δράσεων ενημέρωσης για τους πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι δράσεις θα συνεχιστούν, αφού η ανταπόκριση των μελών είναι μεγάλη, γεγονός που ικανοποιεί διοίκηση και προσωπικό για τη διεξαγωγή τους.