Χθες, Δευτέρα 4/12, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός υπέγραψε τις συμβάσεις

για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος και ενός ανοιχτού φορτηγού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων. Το απορριμματοφόρο είναι χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων και διαθέτει σύστημα πλύσης των κάδων. Το ανοιχτό φορτηγό διαθέτει ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό και αρπάγη 15 τόνων. Το συνολικό κόστος της προμήθειας των δυο οχημάτων ανέρχεται σε 388.120 Ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στον Δήμο Χαϊδαρίου». Η παράδοση των δυο οχημάτων στον Δήμο Χαϊδαρίου θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.