Και ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής της Ν.Δ του Δυτικού Τομέα Δημητρης Μαυροειδακος στο πλευρό του Άρη

Πανόπουλου!!#Πάμε_Γερά_Πάμε_Δυνατά_Ώρα_Χαϊδάρι_με_τον_Άρη!!