Στις 11.10.2018 η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πετρούπολης σε ανακοίνωσή της ενημερώνει, ότι επικοινώνησε με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για να διαμαρτυρηθεί για την εξαίρεση των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας από το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων.

Ζήτησε την ένταξη στο πρόγραμμα αρχικά όλων των μαθητών δημοτικού, ήτοι 4.000. Μετά από την επικοινωνία με το εν λόγω Υπουργείο ο δήμος μας ζήτησε την ένταξη των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα στα ολοήμερα τμήματα. Η υποστήριξη της Δημοτικής μας Κίνησης στην εφαρμογή των σχολικών γευμάτων είναι δεδομένη και θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύσουν κοινωνικά κριτήρια στην επιλογή των σχολείων. Ήδη τα 150.000 σχολικά γεύματα καθημερινά αποτελούν μια σημαντική ανακούφιση για τις οικογένειες. Επικοινωνήσαμε άμεσα, τόσο με το Υπουργείο Παιδείας όσο και με το γραφείο της αρμόδιας Υπουργού κας Θ. Φωτίου που έχει την συνολική ευθύνη του προγράμματος, ώστε, αφενός να ενημερωθούμε και αφετέρου να συνδράμουμε από τη μεριά μας στην υλοποίησή του , δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι ζητούμε να επεκταθεί και στην πόλη μας. Από τη μεριά των Υπουργείων διευκρινίστηκαν τα εξής:

- Το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα" υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και όχι από το Υπουργείο Παιδείας.

- Το Υπουργείο Εργασίας καθόρισε από τον περασμένο Μάιο τον αριθμό των γευμάτων που θα λάβει η κάθε Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Με βάση τις αποφάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (αυτές έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα), το Υπουργείο Παιδείας συνέταξε τον Αύγουστο Υπουργική Απόφαση με τα Δημοτικά Σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα".

- Ο Δήμος Πετρούπολης ζήτησε την ένταξη των δημοτικών σχολείων της Πετρούπολης τον Σεπτέμβρη (;) με 4.000 γεύματα ημερησίως.

- Το Υπουργείο Εργασίας, μετά από το ως άνω αίτημα, μας ενημέρωσε ότι προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε ,κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διαδικασιών του προγράμματος, να καλύψει τις ανάγκες των Σχολείων μας, με στόχο να φτάσει σε πάνω από 1.000 γεύματα σε ημερησίως , σε αρχικό στάδιο.

- Σημειώνεται, ότι, κανένας Δήμος δε λαμβάνει γεύματα για το σύνολο των Δημοτικών Σχολείων του.

- Είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα. Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι κάθε δήμος οφείλει να αξιολογεί και να ιεραρχεί τις ανάγκες και να διεκδικεί επίμονα και τεκμηριωμένα χωρίς μικροπαραταξιακές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες . Θα παρακολουθούμε στενά, ως Δημοτική Κίνηση, την εξέλιξη του θέματος , καθώς αποτελεί ένα νέο και άκρως σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους αλλά και της σωστής διατροφικής κάλυψης των μαθητών/τριών.