Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, με επιστολή που απέστειλε

στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητάει επιπλέον χρηματοδότηση του Δήμου μας, λόγω αυξημένων αναγκών, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην πόλη μας. Όπως, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται «οι έκτακτες κι απρόβλεπτες αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν, δεν αφήνουν το περιθώριο ο Δήμος μας να καλύψει στον βαθμό που επιβάλλεται τις τακτικές ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της πόλης μας, που έχει προϋπολογίσει κι ως εκ τούτου καθιστούν αναγκαία τη χορήγηση επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης». Γι' αυτό ο Δήμαρχος ζητάει να διατεθούν επιπλέον 50 χιλιάδες ευρώ «προκειμένου να μπορέσουμε αφενός να διασφαλίσουμε την ευζωία των αδέσποτων ζώων του Δήμου μας και τη δημόσια υγεία των δημοτών μας και αφετέρου να ανταποκριθούμε στις νομικές και ηθικές μας υποχρεώσεις».

Αναλυτικά η επιστολή, αναφέρει: «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε αίτημα χορήγησης επιπλέον χρηματοδότησης, που θα μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της αστικής πανίδας του Δήμου Πετρούπολης. Για το έτος 2024, η κρατική χρηματοδότηση προς τον Δήμο μας για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων της πόλης μας ανήλθε στο ποσό των 18.500 ευρώ. Πλην όμως, η υλοποίηση από εμάς, δύο εισαγγελικών παραγγελιών που εκκρεμούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν περισσότερα από ενενήντα (90) ζώα σε σπίτια συλλεκτών, τα οποία έχρηζαν άμεσης περίθαλψης.

Οι στειρώσεις, οι αποπαρασιτώσεις, οι ταυτοποιήσεις (chip) και οι εμβολιασμοί που έχουν προγραμματιστεί και γίνονται ήδη στα ζώα που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών, έχουν καταναλώσει τόσο το ως άνω αναφερόμενο ποσό της φετινής κρατικής χρηματοδότησης όσο και το ποσό των 63.000 ευρώ που έχει προϋπολογίσει ο Δήμος μας από ιδία έσοδα υπογράφοντας σχετική σύμβαση με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία. Ενόψει των ανωτέρω, παρά την ενίσχυση της οικονομικής πολιτικής και των δράσεων μας για τα αδέσποτα ζώα, οι έκτακτες κι απρόβλεπτες αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν, δεν αφήνουν το περιθώριο ο Δήμος μας να καλύψει στον βαθμό που επιβάλλεται τις τακτικές ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της πόλης μας, που έχει προϋπολογίσει κι ως εκ τούτου καθιστούν αναγκαία τη χορήγηση επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης.

Εκτιμάμε ότι η επιπλέον χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη θα πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 50.000 ευρώ, προκειμένου να μπορέσουμε αφενός να διασφαλίσουμε την ευζωία των αδέσποτων ζώων του Δήμου μας και τη δημόσια υγεία των δημοτών μας και αφετέρου να ανταποκριθούμε στις νομικές και ηθικές μας υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόησή σας».