Σε ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα συμμετέχει από Τρίτη 14

Νοεμβρίου 2023 η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, το οποίο αφορά στην δημιουργία της απαραίτητης
πληροφοριακής υποδομής σε 4.000 ενορίες (Ενοριακοί Ψηφιακοί
Κόμβοι) στις 89 Ιερές Μητροπόλεις της ελληνικής επικράτειας με κύριο
σκοπό την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών της Εκκλησίας στους
πολίτες αλλά και τη λειτουργία τους ως εκπαιδευτικοί ψηφιακοί κόμβοι
για την διαρκή εκπαίδευση και ψηφιακή ενδυνάμωση των κληρικών.
Πρόκειται για την πράξη «Ψηφιακός Ενοριακός Κόμβος» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Ειδικότερα η Πράξη περιλαμβάνει:
⦁ Την προμήθεια και τοποθέτηση Ενοριακών Ψηφιακών Κόμβων
Έκαστη ενοριακή θέση περιλαμβάνει:
⦁ 1 φορητό υπολογιστή με ασύρματο usb optical ποντίκι και τσάντα
μεταφοράς
⦁ 1 ασπρόμαυρο εκτυπωτή τεχνολογίας laser συνοδευόμενο από τα
αντίστοιχα toner και χαρτί εκτύπωσης Α4
⦁ 1 άδεια Microsoft Office 365 Academic
⦁ 1 άδεια Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
⦁ 1 άδεια πολυτονικού ορθογράφου
⦁ Βοηθητικό λογισμικό πρόγραμμα προστασίας λειτουργικού
συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών,
⦁ Την προμήθεια και τοποθέτηση Μητροπολιτικών Ψηφιακών Κόμβων
Έκαστη θέση περιλαμβάνει 1 έγχρωμο πολυμηχάνημα συνδεόμενο με 3
επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
⦁ 1 έγχρωμο πολυμηχάνημα τεχνολογίας laser συνοδευόμενο από τα
αντίστοιχα toner και χαρτί εκτύπωσης Α4
⦁ 3 επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με ασύρματο usb optical
ποντίκι και πληκτρολόγιο για κάθε Η/Υ
⦁ 1 κάμερα για κάθε Η/Υ
⦁ 1 άδεια Microsoft Office 365 Academic για κάθε Η/Υ
⦁ 1 άδεια Thesaurus Linguae Graecae (TLG) για κάθε Η/Υ
⦁ 1 άδεια πολυτονικού ορθογράφου για κάθε Η/Υ
⦁ Βοηθητικό λογισμικό πρόγραμμα προστασίας λειτουργικού
συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι Ψηφιακοί Ενοριακοί Κόμβοι των Ιερών Μητροπόλεων θα
υποστηρίζονται από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο μετά την
προμήθεια και την εγκατάστασή του θα υποστηρίζει τις διοικητικές
εργασίες των Ιερών Μητροπόλεων και των Ενοριών.
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την χαρά του για την υλοποίηση μιας
τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας μέσω της συνεργασίας της Ελληνικής
πολιτείας και της Εκκλησίας μας, η οποία στοχεύει στην ψηφιακή
ενίσχυση της λειτουργίας των Ιερών Μητροπόλεων και των Ενοριών
τους σε πανελλήνια κλίμακα καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή
ψηφιακών μεταρρυθμίσεων.
Στην συνέχεια ο Διευθυντής του Ι.Π.Ε. Πανοσ. Αρχιμ. Θεολόγος
Αλεξανδράκης έλαβε τον λόγο και αναφέρθηκε στον σκοπό τον οποίο το
έργο αυτό επιτελεί, ενώ επεσήμανε το γεγονός ότι σε μια εποχή που η
ψηφιακή τεχνολογία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας σε όλες τις
πτυχές της ζωής και της δράσης μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο
εκσυγχρονισμός των λειτουργιών της Εκκλησίας και των ιερέων Της
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου.