Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η βελτίωση της προσβασιμότητας τους,

αποτέλεσαν τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση ανάμεσα στη Δήμαρχο Ιλίου κα. Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου με τον Πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, Παραολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή κ. Γιώργο Καπελλάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τα Άτομα με Αναπηρία ενώ κατέστησαν σαφές ότι είναι απαραίτητο όχι μόνο να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους στις μελέτες έργων, αλλά να διασφαλίζεται και η σωστή υλοποίηση αυτών, καθώς η διασφάλιση της προσβασιμότητας στις πόλεις και η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται από τους Δήμους, αντιπροσωπεύουν τα δύο βασικά μέσα για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία στην τοπική κοινωνία.

Δήμαρχος Ιλίου εξέφρασε την ικανοποίηση της προς τον κ. Καπελλάκη για την επίσκεψη του και την εποικοδομητική συζήτηση που είχαν, αναφέροντας: «Συμφωνήσαμε ότι η συμπερίληψη Ατόμων με Αναπηρία στην καθημερινότητα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την κοινωνική δικαιοσύνη».