Αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης που εφάρμοσε η διοίκηση Πατούλη.

Μετατροπή του σε Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ευρωπαϊκής εμβέλειας.
- Επίλυση των θεσμικών εκκρεμοτήτων (Χωρικό Σχέδιο, επέκταση του χαρακτηρισμού του ως Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης κλπ)
- Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου 10ετούς διάρκειας με την εμπλοκή σε αυτό και στην υλοποίησή του δασολόγων και άλλων ειδικών επιστημόνων.
- Εκπόνηση και υλοποίηση μελέτης ενίσχυσης της φύτευσης δασικών ειδών στα δασικά τμήματα του Πάρκου και στο τμήμα μεταξύ θεάτρου και μεγάλης λίμνης.
- Εκπόνηση και υλοποίηση μελέτης διαχείρισης των αγροτικών καλλιεργειών του Πάρκου (ελαιώνες, φυστικιές).
- Επίλυση του προβλήματος υδροδότησης των λιμνών του Πάρκου.
- Στεγανοποίηση της μεγάλης λίμνης και εμπλουτισμός της παρόχθιας βλάστησης όλων των λιμνών με καλαμιές, ψάθες και άλλα υδροχαρή φυτά για την υποστήριξη της ορνιθοπανίδας του Πάρκου και την βελτίωση της αισθητικής του.
- Αποκλεισμός χρήσεων και δραστηριοτήτων μη συμβατών με τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Πάρκου.
- Δημιουργία βοτανικού κήπου και φυτωρίου με δασικά είδη.
- Δημιουργία κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής.
- Συνεργασία με άλλους βοτανικούς κήπους της Ευρώπης και της Μεσογείου για ανταλλαγή υλικών και γνώσεων.