Για τη χρηματοδότηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για ελευθέρους χώρους και κτιριακές υποδομές

Το Πράσινο Ταμείο, από τις 28/11/2018, καλεί Δήμους της χώρας, να υποβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Η πρόσκληση αφορά, μεταξύ άλλων, μελέτες αστικών αναπλάσεων - διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (πάρκων, αλσών, πλατειών, οδών και πεζοδρόμων), αλλά και αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων για πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ), χώρους συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων και συναυλιών κλπ), κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας κ.α. μαζί με τον περιβάλλων χώρο των κτηρίων αυτών. Μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος, είναι όλοι οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, άρα και ο Δήμος Ιλίου. Με αφορμή αυτή τη δράση, ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Αλληλέγγυα Πόλη» και Υποψήφιος Δήμαρχος Ιλίου, Κώστας Κάβουρας, δήλωσε τα εξής: «Ως Αλληλέγγυα Πόλη, θέλουμε το Ίλιον να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο στη κατεύθυνση της αναβάθμισης των ελεύθερων χώρων και των υποδομών του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η ένταξη στην παραπάνω δράση θα δώσει την ευκαιρία στο Δήμο Ιλίου να αποκτήσει σύγχρονες μελέτες για αστικές αναπλάσεις, διαμορφώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, αλλά και την αναβάθμιση των πολιτιστικών – κοινωνικών –αθλητικών κτιρίων και υποδομών. Καλούμε την διοίκηση του Δήμου να κινήσει άμεσα όλες τις σχετικές διαδικασίες ώστε ο Δήμος μας να εξασφαλίσει την ένταξή του στην ανωτέρω δράση.» Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ: http://www.allileggya-poli.gr/wp-content/uploads/2019/01/6065_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2018.pdf