Ενημερώνουμε το αναγνωστικό κοινό για την επαναλειτουργία των βιβλιοθηκών του Δήμου Ιλίου,

με την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων για την προστασία της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα: - Χρήση αντισηπτικού υγρού πριν την είσοδο στα αναγνωστήρια- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των αναγνωστών- Υποχρεωτική χρήση μάσκας- Στο χώρο κάθε βιβλιοθήκης επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως 6 ατόμων- Μέγιστος χρόνος παραμονής στο χώρο 20΄ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των βιβλιοθηκών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.ilion.gr/βιβλιοθήκες ή να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:Κεντρική Βιβλιοθήκη: 213 2030001 & Βιβλιοθήκη Αγ. Φανουρίου: 213 2030268 & 270 τις αναγραφόμενες στον σύνδεσμο ημέρες και ώρες.