Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος! Υγεία, Ελπίδα, Αισιοδοξία και Φως στις

ζωές όλων!