Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει για τη διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 15.12.2023, ώρες 08:00 έως 10:00, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA).

Η συγκεκριμένη διανομή αφορά τα νοικοκυριά από τρία (3) μέλη και άνω, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Θα πραγματοποιηθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (Αίαντος 59) και για την παραλαβή των προϊόντων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – A.M.K.A. και καρότσι μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να προσέλθει την ημέρα διανομής, τα τρόφιμα μπορεί να παραλάβει μέλος του δικαιούχου νοικοκυριού, προσκομίζοντας έγγραφα στα οποία εμφαίνεται ο ΑΜΚΑ και τα στοιχεία ταυτότητας. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο) απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.

Προς αποφυγή συνωστισμού, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται κατά την αναγραφόμενη ώρα στο γραπτό μήνυμα που τους έχει αποσταλεί στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο έχουν δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 -14:00, τηλ. 2132030010.