Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Ιλίου για την Προώθηση της Απασχόλησης,

πρόκειται να υλοποιηθεί Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την εξέλιξη του έργου την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/84118845735?pwd=QzJBK0JsalhnTUc3M2tsNTBEQzRLQT09

Σημειώνουμε ότι το έργο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση», υλοποιείται μέσω του Διαδημοτικού Κοινωνικού Δικτύου «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ», με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου. Είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» και από εθνικούς πόρους. Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ, με ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΑΣΔΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://sympratto.ilion.gr/

Ενημερωτικό έντυπο για τη διαδικτυακή εκδήλωση

Διαδικτυακή εκδήλωση για την εξέλιξη του έργου «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση Ευπαθών Ομάδων και Νέων στην Απασχόληση»