Η Δημοτική Κίνηση Ασυμβίβαστο Ίλιον δια μέσου του επικεφαλής της Πάνου Κουτσιανά, και άλλων 2 Δημοτικών Συμβούλων, Γιώργου Σταματόπουλου και

Γιώργου Θεοδωρακόπουλου, διώκονται από τη VODAFONE Α.Ε. γιατί στήριξαν τη δράση γονέων-κατοίκων για την απομάκρυνση κεραιών σε απόσταση 40 μέτρων από 2 σχολεία!     Ο δικαστικός αγώνας μας αφορά  όλες – όλους!     Δευτέρα, 10 Δεκέμβρη - 09:30  πρ. Σχολή Ευελπίδων, Β΄ Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών – κτίριο 8 Αίθουσα 1 – Ισόγειο     

Δημοτική Κίνηση: Ασυμβίβαστο Ίλιον