Εγκαίνια  νέου αθλητικού χώρου για αθλήματα άμμου στο

Δήμο Αγίας Βαρβάρας