Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου και της εθελοντικής ομάδας ΕΔΟΚ πραγματοποιήθηκε άσκηση για την αντιμετώπιση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σκοπός της άσκησης ήταν η διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Δήμου ως προς τους χρόνους απόκρισης επέμβασης σε αντίστοιχο περιστατικό καθώς και η συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς. Το πλάνο της άσκησης κύλησε απρόσκοπτα με υπαλλήλους και εθελοντές της διασωστικής ομάδας κρίσεων να κάνουν χρήση του οχήματος που πρόσφατα απέκτησε ο Δήμος μετά από δωρεά του Πυροσβεστικού Σώματος και να συντονίζονται για την αντιμετώπιση της «πυρκαγιάς».