Την Δευτέρα 22/7/2019 υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση εντός 6 μηνών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».

Με το παρόν έργο ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα αναβαθμίση εννέα παιδικές χαρές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176:2008 και ΕΝ 1177/2008 για την ασφάλεια των παιδικών χαρών και για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω εννέα παιδικές χαρές:

1) Παιδική χαρά επί της οδού Αρχιμήδους

2) Παιδική χαρά στην πλατεία Προφήτη Ηλία

3) Παιδική χαρά στο Άλσος Ειρήνης-Συντριβάνι

4) Παιδική χαρά στο Πάρκο Μητέρα

5) Παιδική χαρά στο Πάρκο Μητέρα (Αγία Σοφία)

6) Παιδική χαρά στην πλατεία Ελευθερίας

7) Παιδική χαρά στην πλατεία Νέας Γενιάς

8) Παιδική χαρά επί της οδού Ερεχθείου

9) Παιδική χαρά στην πλατεία Φωκά

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

- στην εκσκαφή, αποξήλωση και αντικατάσταση ακατάλληλων δαπέδων ασφαλείας

- στην επίστρωση χυτών δαπέδων ασφαλείας και

- στην αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού με νέα ασφαλή όργανα.