ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19 ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ

2019

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από το σεισμό της 19 ης Ιουλίου ότι έως και την 19 Αυγούστου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο του εντύπου ταχείας αυτοψίας που διενεργήθηκε από τα μεικτά τεχνικά συνεργεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και του Δήμου.

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος τελευταίου έτους, έντυπο Ε1.

5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος  τελευταίου έτους, έντυπο Ε9.

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ για ενοικιαζόμενη κατοικία.

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή περιουσιακής κατάστασης ( του Ε9).

8. Υπεύθυνη δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

9. Υπεύθυνη δήλωση των συγκατοίκων, σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους.

11. Απόφαση έγκρισης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία.

Το έντυπο της αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου

(www.agiavarvara.gr) και στις παρακάτω υπηρεσίες:

- Πρωτόκολλο στο Δημαρχείο (τηλ. 2132019318, 313)

- Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας στο Δημαρχείο (τηλ. 2132019380, 379, 374)

- ΚΕΠ Ελ. Βενιζέλου 75 ( τηλ 2132060400)

Η κατάθεση της αίτησης είναι δυνατή έως και την 19 Αυγούστου 2019 από τις 8 το πρωί έως τις

2 το μεσημέρι.

Για καλλίτερη εξυπηρέτηση:

- Οι συμπολίτες μας που το επίθετό τους ξεκινά από Α έως Θ καταθέτουν την αίτησή τους στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου.

- Οι συμπολίτες μας που το επίθετό τους ξεκινά από Ι έως Π καταθέτουν την αίτησή τους στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας.

- Οι συμπολίτες μας που το επίθετό τους ξεκινά από Ρ έως Ω καταθέτουν την αίτησή τους  στο ΚΕΠ.

 

Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για την Πολιτική Προστασία είναι ο κ. Σάββας Σαββίδης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ