«Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη: Συνδράμουμε στη σωστή λειτουργία των πάρκων της Δυτικής Αθήνας.». Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 35η συνεδρίαση του,

την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόμη ένα σημαντικά έργο για τη Δυτική Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ΑΣΔΑ και του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου, για την υλοποίηση της προμήθειας-τοποθέτησης για το έργο : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 249.860,00 €. Σκοπός του έργου είναι η ασφαλής παραμονή των επισκεπτών του πάρκου σε αυτό, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης 155 αυτόνομων (ενέργεια από φωτιαβολταϊκά πάνελ) φωτιστικών σωμάτων, τεχνολογίας LED, επί ιστών ύψους 6μ στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», σε θέσεις που θα εγκριθούν από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Α.Σ.Δ.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.03.157).