Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή εισηγούμαι την άμεση πληρωμή των συμβασιούχων μουσικών του Δημοτικού Ωδείου της πόλης μας όπως προκύπτει από την κείμενη

νομοθεσία και αναλυτικά περιγράφει η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και σας έχει γνωστοποιήσει με επιστολή από τις 4- 5-2020 την οποία σας επισυνάπτω. Εκτός του ότι η πληρωμή τους προκύπτει από τον νόμο, εκτός του ότι είναι και ηθική υποχρέωση να αμειφθούν οι επί πολλά έτη συμβασιούχοι εργαζόμενοι μας για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους είναι και απολύτως εφικτό λόγω του μικρού αριθμού τους (6) άρα και του αντίστοιχου ποσού που μπορεί να δεσμευτεί. Εισηγούμαι στο Συμβούλιο να ψηφίσουμε υπέρ της πληρωμής των συμβασιούχων όπως περιγράφεται στην επιστολή της ΠΟΚΠ-ΟΤΑ

Με εκτίμηση

Περικλής Παπαγεωργίου

Δημοτικός Σύμβουλος

επικεφαλής Ι.Δ.Ε.Α. Πολιτών

Αγίων Αναργύρων-Καματερού