ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Δ/νση: Πελοπίδα 117, 12135, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλέφωνο: 2105728203, 2105728242
Fax: 2105728202 - Κινητό: 6977645795 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Είστε υποψήφιος Αιρετός - Βουλευτής στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο pitsounicity.gr

Τηρείτε σειρά προτεραιότητας

Τα πιό πρόσφατα

Δημιουργηθηκε στις 31 Ιουλίου 2018 Κατηγορία: ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Εκτύπωση

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ποιά είναι τα δικαιολογητικά 

Ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου μας ότι όσα νοικοκυριά (αφορά κύρια κατοικία) έχουν κομμένο ρεύμα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
και πληρούν ειδικά εισοδηματικά και

περιουσιακά κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.(Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν.4508/2017» (Φ.Ε.Κ.474/τΒ ́/14.02.2018).
Κριτήρια:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, τα κριτήρια για την
υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:
Α) Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 30/6/2018
Β) Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή της κύριας κατοικίας του προς εξέταση
δικαιούχου
Γ) Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από
τη σχετική ΚΥΑ και συγκεκριμένα :
Εισοδηματικά κριτήρια (Σύνθεση νοικοκυριού - Εισοδηματικό όριο):
 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο
ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα
μέλη 24.750 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
27.000 ευρώ
 Για νοικοκυριά που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με
αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά
όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
 Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που
έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία
παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω
εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Για
κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των
δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου
των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του
αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω
εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη
σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για
νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία
παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Περιουσιακά κριτήρια:
 Νοικοκυριά με ακίνητη περιουσία με συνολική φορολογητέα αξία έως
120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος
έως το ανώτατο όριο των 180.000 ευρώ
 Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης.

Δικαιολογητικά
 δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού,
εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

 πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος
(εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού
 πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών του νοικοκυριού
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που
στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω
 βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την
οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που
περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα κατατίθενται από τις 11/6/2018, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και θα εξετάζονται από την ειδική τριμελή Επιτροπή.

Πληροφορίες:
Ζαφειρία Μηλιώτη, Κοινωνική Λειτουργός
Αριστομένους 8 Δημαρχείο, ισόγειο
Τηλέφωνο : 2132019302

Πιο Δημοφιλή