ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Δ/νση: Πελοπίδα 117, 12135, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλέφωνο: 2105728203, 2105728242
Fax: 2105728202 - Κινητό: 6977645795 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Είστε υποψήφιος Αιρετός - Βουλευτής στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο pitsounicity.gr

Τηρείτε σειρά προτεραιότητας

Τα πιό πρόσφατα

Δημιουργηθηκε στις 18 Ιουλίου 2018 Κατηγορία: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Εκτύπωση

Προσφυγή κατά της απόφασης της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ για απόθεση απορριμμάτων σε κύτταρο της Α΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, το οποίο είχε σφραγιστεί με προσωρινή κάλυψη και επρόκειτο να δεντροφυτευτεί, κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

 

 

το μέλος της Ε.Ε του Ενιαίου Συνδέσμου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης δήμου Φυλής Δημήτρης Μπουραΐμης. Η προσφυγή του κ. Μπουραΐμη έρχεται ως συνέχεια της δέσμευσης που είχε δώσει σε συλλόγους, φορείς και κατοίκους του δήμου - κατά τη διάρκεια της κοινής συνάντησης τους με πρωτοβουλία του Συλλόγου Τριτέκνων Φυλής - ότι θα προσπαθήσει να ακυρώσει την εγκληματική αυτή απόφαση. «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία μπορούμε να αλλάξουμε την περιοχή, υλοποιώντας το τρίπτυχο αποκατάσταση – απορρύπανση – ανάπλαση, διατηρώντας την κοινωνική συνοχή, προωθώντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να επικρατήσουν ο νόμος και η τάξη» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε πράξη τον κεντρικό βραχίονα της πολιτικής μας: Ακούμε – Σχεδιάζουμε – Αλλάζουμε» 


*Επισυνάπτεται η προσφυγή του Δημήτρη Μπουραΐμη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010

Του Μπουραϊμη Δημήτρη του Σωτηρίου, κατοίκου Φυλής οδός Ευαγγελιστρίας
τέρμα, τακτικού συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ και
Δημοτικού Συμβούλου Φυλής.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
Της υπ’ αριθμ: 249/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
που αφορά στη λήψη «απόφασης σχετικά με την ενημέρωση για την εξέλιξη των
εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής και λήψη απόφασης»
***************************
Με την προσβαλλόμενη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο τις
«Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του
ΧΥΤΑ Φυλής», σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας και την πρόσκληση για
διαπραγμάτευση, με προϋπολογισθείσα αξία 3.764.900,00 €, πλέον ΦΠΑ, η
οποία θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό του ΕΔΣΝΑ έτους 2018
και δη τον ΚΑΕ 02.70.05.7326.02.
Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν στην Α΄ Φάση προκειμένου να
δημιουργηθεί επιπλέον χώρος για την απόθεση απορριμμάτων. Επισημαίνεται
ότι η Α΄ Φάση έχει σφραγιστεί με προσωρινή κάλυψη και ευρίσκετε λίγο πριν
την δενδροφύτευση. Όπως μάλιστα επισημαίνεται στο εισηγητικό της 249/2018
απόφασης της Ε.Ε ο όγκος των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στην Α΄
Φάση αλλά και το ύψος, ήταν στο ανώτατο όριο των προβλέψεων των
περιβαλλοντικών όρων και για τον λόγο αυτό είχε σφραγιστεί με προσωρινή
επικάλυψη. Η προσβαλλόμενη αυτή μείζονος σημασία απόφαση είναι μη νόμιμη
διότι ελήφθη χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για να γίνει το
πρωτοφανές σχέδιο, αυτό της διάθεσης σκουπιδιών στο, ήδη, γεμάτο κύτταρο
του ΧΥΤΑ της Α΄ Φάσης. Δηλαδή σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια με
απρόβλεπτες συνέπειες, από τη σκοπιά της τεχνικής περιβαλλοντικής και
υγειονομικής ασφάλειας.

Έχοντας έννομο συμφέρον, όπως το αναλύω παρακάτω, ζητώ την ακύρωση της
προσβαλλόμενης πράξης, για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους:

Ι. Λόγοι Προσφυγής.
1. Σύμφωνα με το άρθρο 211 του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) προβλέφθηκε ότι με
απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ συνιστάται Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος ως ΝΠΔΔ
στον οποίο μετέχουν όλοι οι Δήμοι Αττικής. Ο νέος αυτός Σύνδεσμος καθίσταται
καθολικός διάδοχος του ΕΣΔΚΝΑ.
Με την ΥΑ οικ./2011 ΤΟΥ Υφυπουργού Εσωτερικών (ΥΑ οικ/2011 (ΦΕΚ Β’
2854/2011) συνεστήθη ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος για την διαχείριση
των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής.
Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος (ΕΔΣΝΑ) είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει τη μορφή
Συνδέσμου, η δε λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις 245-251 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη
του άρθρου 17 παρ. 5 περ. β΄ του Ν. 4071/2012.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 247 ΔΚΚ οι σχετικές διατάξεις
που αφορούν τους Δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη Διοίκηση και για
τους Συνδέσμους. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 247 οι διατάξεις που
ρυθμίζουν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής
Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως και για τα συλλογικά όργανα των Συνδέσμων
και εν προκειμένω ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την
λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 105 ΔΚΚ και που αφορούν
και στον έλεγχο και την εκτελεστότητα, ισχύουν και για την Εκτελεστική
Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.
Συναφώς για να είναι νόμιμη μια απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΕΔΣΝΑ θα πρέπει να έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 105 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) σύμφωνα με την οποία « Η δημαρχιακή επιτροπή έχει
απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που
απουσιάζουν. H επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και αποφασίζει με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του
προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή
απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι το δημοτικό συμβούλιο».
Στη συγκεκριμένη απόφαση οι παρόντες ισοψήφησαν και ως εκ τούτου είναι
μη νόμιμη, επισημαίνεται ότι η Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ της οποίας η ψήφος
επικρατεί σε περίπτωση ισοψηφίας, ήταν απούσα. Άρα οι θετικές ψήφοι που
συγκέντρωσε η απόφαση ήσαν τρείς (3) και οι αρνητικές ψήφοι ήσαν τρείς (3),

άρα δεν πληρώθηκε η προϋπόθεση του νόμου ότι η επιτροπή πρέπει να λαμβάνει
απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία του συνόλου των μελών (δηλαδή 4)
2.Περαιτέρω, η απόφαση τυγχάνει πλημμελώς αιτιολογημένη, καθώς δεν
δικαιολογείται επαρκώς ο λόγος για τον οποίο προσφεύγουμε στην διενέργεια
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την
ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο τις «Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης
& εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής», παρ’ ότι έχουν παρέλθει
δύο χρόνια από τον ψηφισμένο ΠΕΣΔΑ Αττικής. Πολλώ μάλλον που οι
εργασίες αυτές θα λάβουν χώρα στην Α΄ Φάση του ΧΥΤΑ Φυλής η οποία έχει
σφραγιστεί με προσωρινή κάλυψη και ευρίσκετε λίγο πριν την δενδροφύτευσει.
Όπως μάλιστα επισημαίνεται στο εισηγητικό της 249/2018 απόφασης της Ε.Ε ο
όγκος των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στην Α΄ Φάση αλλά και το ύψος
ήταν στο ανώτατο όριο των προβλέψεων των περιβαλλοντικών όρων και για τον
λόγο αυτό είχε σφραγιστεί με προσωρινή επικάλυψη. Η απόφαση αυτή πάρθηκε
χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου για τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων. Δηλαδή θα υπογραφεί σύμβαση να γίνουν εργασίες,
ουσιαστικά να αποτεθούν σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια με απρόβλεπτες
συνέπειες, από τη σκοπιά της τεχνικής περιβαλλοντικής και υγειονομικής
ασφάλειας χωρίς έγκριση από τους αρμόδιους φορείς και παρά τις διαβεβαιώσεις
της κ. Περιφερειάρχη Αττικής που είναι και Πρόεδρος στον ΕΔΣΝΑ ότι ο
ΧΥΤΑ Φυλής θα κλείσει στην διάρκεια της θητείας της. Ακόμα και η πρόσφατη
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Φυλής με αρ. 165/2018 που
απαγορεύει την εναπόθεση απορριμμάτων στον σφραγισθέντα χώρο του ΧΥΤΑ
Φυλής δεν λήφθηκε υπ. όψη.
ΙΙ. Έννομο Συμφέρον.
Στη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 5 περ. β΄ του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85) ορίζεται ότι «Οι διατάξεις των άρθρων του
παρόντος που αφορούν τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των
οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ, καθώς και ειδικές διατάξεις
νόμων και κανονιστικών πράξεων περί ΦΟΔΣΑ, εφαρμόζονται αναλόγως και στο
σύνδεσμο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010. Για τα λοιπά θέματα διοίκησης και
λειτουργίας του, εφαρμόζονται οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του ΚΔΚ».
Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 247 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 116) «Οι διατάξεις που αναφέρονται στην
αστική και Πειθαρχική ευθύνη των αιρετών οργάνων, στις Υποχρεώσεις των
δημοτικών συμβούλων και στο κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση εφαρμόζονται

ανάλογα και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής
επιτροπής του Συνδέσμου.».
Έχει κριθεί παγίως ότι ο δημοτικός σύμβουλος που μειοψήφησε έχει έννομο
συμφέρον για την άσκηση αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεων του δημοτικού
συμβουλίου καθώς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 του ν.
3852/2010, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, μεριμνά για την εξυπηρέτηση του
συμφέροντος των δημοτών όλης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου (βλ. ΣτΕ
60/2010 επταμ., 2081/2009, 4027/2008, 2129/2006, 4121, 3787, 3068/2001
επταμ., 2531/2000). Βάσει, λοιπών, των προαναφερόμενων διατάξεων,
αντίστοιχα δικαιώματα έχει μέλος εκτελεστικής επιτροπής Συνδέσμου ΟΤΑ που
μειοψήφησε κατά την λήψη απόφασης του οργάνου στο οποίο συμμετέχει.
Εν προκειμένω, κατά την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης εξέφρασα τις
έντονες αντιρρήσεις μου και διαφώνησα, μαζί με δύο ακόμα μέλη εκπροσώπων
του α΄ βαθμού αυτοδιοίκησης ισοψηφώντας. Η αρνητική αυτή ψήφος μου
αιτιολογείται από την μέριμνά μου για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
Φορέα, που καταστρατηγούνται πλήρως με την προσβαλλόμενη απόφαση. Διότι,
η κρισιμότητα μίας τέτοιας απόφασης και οι επιπτώσεις της τόσο στο προσωπικό
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., όσο και των χρηστών εργαζομένων στους Δήμους της Αττικής
ως προς την ασφάλεια τους τίθεται σε κίνδυνο, αφού αυτή δεν διασφαλίζεται,
καθώς το σχέδιο της εναπόθεσης σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια αποτελεί
παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αποτελεί «μπάλωμα» και
όχι μία λύση προοπτικής με επάρκεια και χρονικό ορίζοντα διασφάλισης της
διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής και για άσκοπη σπατάλη δημοσίου
χρήματος με τον γνωστό μάλιστα τρόπο της απευθείας ανάθεσης. Καταδικάζεται
η περιοχή της Φυλής να υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση και να καθίσταται
μοναδικός αποδέκτης των απορριμμάτων στην Αττική με όλες τις συνέπειες για
την υγεία των Δημοτών της. Απαξιώνεται εν γένει ο πρώτος βαθμός
αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα κληθεί εκ των υστέρων, χωρίς να έχει συμμετάσχει
ουσιαστικά, να πληρώσει το τίμημα των αποφάσεων τρίτων, και δη της
δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Επιπλέον σας ενημερώνω ότι καμία
απαλλοτρίωση του 2008, μέχρι σήμερα δεν έχει αποζημιωθεί παρότι υπάρχουν
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι ως μειοψηφόν
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ έχω έννομο συμφέρον για την
προσβολή της επίμαχης απόφασης.
Επειδή από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι έχω έννομο συμφέρον για την
άσκηση της παρούσης.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και αληθής ασκείται δε παραδεκτώς
και εμπροθέσμως αφού η προσβαλλόμενη αναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 5
Ιουλίου 2018 από όπου έλαβα γνώση της.
Για τους λόγους αυτούς και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου
δικαιώματος μου, ζητώ να γίνει δεκτή η παρούσα.
Να ακυρωθεί η 249/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
ΑΘΗΝΑ 13/7/2018
Τακτικός Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Του ΕΔΣΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Φυλής

Πιο Δημοφιλή